Datauttag

ECS-jack av keystonetyp

ECS-jack som kan monteras i uttagslock från de flesta på marknaden förekommande tillverkarna av uttagslock. Samtliga ECS-jack är godkända enligt gnistbildningsstandarden IEC-60512-99-002. Jacken har endast kopplingsbild 568B för att undvika misstag och är testade och godkända enligt komponentstandarden IEC 60603-7.
Oskärmat ECS-jack kategori 6 i AL-serien, rekommenderade verktyg vid montering av donet är: kabelskalare, elektronikavbitare eller ECS QT100 Quick Tool.
Oskärmat ECS-jack kategori 6 i TL-serien. Rekommenderade verktyg vid montering av donet: kabelskalare och liten sidavbitare, typ “Lindström” elektronikavbitare.
Oskärmat ECS-jack kategori 6A i AL-serien. Rekommenderade verktyg vid montering av donet: kabelskalare, elektronikavbitare eller ECS QT100 Quick Tool.
ECS Keystone jack UTP C6A
Skärmat ECS-jack kategori 6A i AL-serien. Rekommenderade verktyg vid montering av donet: kabelskalare, elektronikavbitare eller ECS QT100 Quick Tool.
Kontakteringsverktyg till AL-jacken. Skalar mantel, klipper ledare samt pressar ihop capen.

ECS RJ45 Plug STP

Kategori 6A för fältinstallation

Till både skärmad och oskärmad kabel med solid eller flerkardelig ledare. Kontaktering utan specialverktyg. Direktanslutning till t.ex. IP-kameror eller accesspunkter. Godkända enligt gnistbildningsstandarden IEC-60512-99-002.
ECS RJ45 Field Plug STP C6A