Garantier

Alcadon ger femton års produktgaranti till licensierade ECS-installatörer på allt ECS-material. Licensierade ECS-installatörer ersätts för såväl arbetskostnad som material vid eventuella fabrikations- eller materialfel som uppenbaras vid leverans, installation eller användande. Leverantörer med ECS-licens får dessutom femton års prestandagaranti på baslänkar.