Fiber

ECS-fiber består av ett komplett system av fiberkabel, termineringsboxar och material för svetsning av fiber. Alla typer av optisk fiber finns att tillgå i olika konstruktioner av kablar. Singelmod fiber levereras normalt enligt standarderna, G652.D eller G675A1/2. Multimod fiber finns i OM1, OM2, OM3, OM4 och OM5.

Termineringsboxar

Termineringsboxar & tillbehör

Läs mer om våra termineringsboxar

Fiberkabel DLT Torr Loose Tube

DLT-kabel Torr Loose Tube

Läs mer om våra DLT kablar
 

Fiberkabel MTX Tight Buffer

MTX-kabel 900µ Tight Buffer

Läs mer om våra MTX-kablar

LD-Hybrid Singelmod/Multimod

Läs mer om våra hybridkablar
 

Fiberkabel TAC kabel

TAC-kabel för extrema miljöer

Läs mer TAC-kablar för extrema miljöer

Fiberkabel CST kabel

CST-kabel armerad

Läs mer CST-kablar

Fiberoptiska patchkablage

Fiberoptiska patchkablage Singelmod

Läs mer om fiberoptiska patchkablage, singelmod

Fiberoptiska patchkablage

Fiberoptiska patchkablage Multimod

Läs mer om fiberoptiska patchkablage, multimod