Garantier

Standardsortiment

Samtligt material inom vårt standardsortiment omfattas av 12 månaders garanti, avseende material och tillverkning. Eventuell reparation sker av på Alcadon AB anvisat sätt och plats. Vid garantiåberopande skall alltid faktura/kvitto finnas till hands.
 

ECS European Cabling Systems

Material inom ESC omfattas av 15 års materialgaranti, avseende produktens material och tillverkning. Eventuell reparation sker av på Alcadon AB anvisat sätt och plats.

Läs mer om vilka garantier som gäller för ESC Cabling System

Aktiv Utrustning

Samtligt material inom vårt aktiva sortiment omfattas av 12 månaders garanti, avseende material och tillverkning.

Läs mer om våra garantivillkor gällande Aktiv Utrustning

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller per nedan angivet datum och ersätter tidigare publicerade.

 

Läs mer...

ALEM 09

Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk material för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörorgansiationen EIO och Sceriges Elgrossisters Förening.
Ladda ner Alem 09

GDPR kunder

Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson hos ett kundföretag till Alcadon
AB (”Bolaget”) ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter. 

Läs mer om Alcadons integritetspolicy
Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.