Alcadon Group

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B området. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

Strategi & styrning

Alcadon Groups strategi är att tillväxt skall ske organiskt och genom förvärv. Organisk tillväxt sker genom kontinuerlig utveckling av bolagens affärsmodeller kombinerat med en flexibel organisation och en kontinuerlig analys av marknadens drivkrafter. En utgångspunkt vid förvärv av verksamheter är att dessa ska förstärka Alcadon Groups totala erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell. Varje dotterbolag i koncernen ska sträva efter att identifiera och realisera synergier mellan bolagen när vinsten är större än samordningskostnaderna.

 

Marknad

Sedan starten 1988 har vi byggt upp kontor och dotterbolag samt säljorganisation i hela Norden. Alcadon AB finns i Stockholm (huvudkontor), Malmö, Göteborg, Örebro samt Alcadon A/S i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland.
Från våra försäljningskontor i Sverige och vårt centrallager i Stockholm kan vi ombesörja snabba leveranser till hela landet samt till övriga kontor och kunder i Norden. Alcadon har ca 2000 aktiva kunder och tillhandahåller över 5000 produkter.

Besök alcadongroup.se för mer information

Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.