Alcadon Group

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B området. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

Strategi & styrning

Alcadon Groups strategi är att tillväxt skall ske organiskt och genom förvärv. Organisk tillväxt sker genom kontinuerlig utveckling av bolagens affärsmodeller kombinerat med en flexibel organisation och en kontinuerlig analys av marknadens drivkrafter. En utgångspunkt vid förvärv av verksamheter är att dessa ska förstärka Alcadon Groups totala erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell. Varje dotterbolag i koncernen ska sträva efter att identifiera och realisera synergier mellan bolagen när vinsten är större än samordningskostnaderna.

 

Marknad

Alcadon utvecklar och erbjuder sedan 1988 produkter, lösningar och system inom nätverksinfrastruktur/datakommunikation med ett sortiment som innefattar fiber- och kopparbaserade lösningar samt både passiva och aktiva produkter. Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Försäljningen sker främst till installatörer, operatörer, byggbolag, integratörer, kommuner och datacenter.

Besök alcadongroup.se för mer information