Alcadon Group

Alcadon grundades i Sverige 1988 med syftet att tillhandahålla förstklassiga premiumprodukter för nätverksinfrastruktur och datakommunikation. Genom värdeadderande distribution och representation av världsledande tillverkare möjliggör vi digitaliseringen av samhället.

 

Under det tidiga nittiotalet etablerade Alcadon egen produktutvecklingskapacitet med en utvecklad strategi för att bli ett kompetenscentrum inom nätverksinfrastruktur. ECS, European Cabling System, utvecklades med egen produktutveckling och outsourcad produktion. ECS är än idag det marknadsledande kabelsystemet i det nordiska premiumsegmentet.

 

Med en affärsmodell som kännetecknas av en blandning av värdeadderande distribution och produktutveckling hade Alcadon en ledande roll i den svenska och norska 3G- och senare 4G-utbyggnaden och drog nytta av flera års erfarenhet inom relaterade områden.

 

Alcadon ägdes av amerikanska MRV Communications 1997-2012 och satsade på aktiv utrustning som komplement till en redan stark portfölj av passiva system. Som en del av DistIt 2012-2016 kunde Alcadon ytterligare förbättra sin kapacitet inom relaterade områden och satsade på FTTH och datacentersegmentet. Två områden som växer i betydelse med tiden och som ligger inom Alcadons kärnkompetens.

 

År 2016 noterades Alcadon som ett oberoende företag, med ett starkt och långsiktigt ägande och ett betydande personalägande som består än idag. Som oberoende bolag stärkte förvärven av CableCom i Norge och Dataconnect och Svagströmsmateriel i Sverige ytterligare koncernens geografiska närvaro. Bostadsnät, ett affärsområde somär nära  kopplat till koncernens befintliga kärnkompetens, bildades också genom förvärven och nya starka partnerrelationer skapades. Detta möjliggjorde Alcadons starka närvaro i den nordiska FTTH-utbyggnaden under 2010-talet. Förvärvet av 6X International, i Danmark och Tyskland, 2021 följde på en modernisering av företaget 2019-2020. Förvärvet av 6X International var verkligen transformativt och förde Alcadon ut i Europa. Detta var också starten på koncernens europeiska tillväxtagenda som tog ännu ett transformativt steg med förvärvet av Networks Centre i Storbritannien och Nederländerna 2022.

 

Fram till idag har Alcadon alltid varit lönsamt, behållit starka marknadspositioner och snabbt anpassat sig till föränderliga marknadsmiljöer. Både kunder och anställda har med tiden visat stor lojalitet mot Alcadon-koncernen och knutit nära band samtidigt som de skapat en stark kultur med tydliga karaktärsdrag.

Med våra verkliga stjärnor, våra anställda, har vi alltid fokuserat på att vara pålitliga och lösningsorienterade, arbeta nära våra partners och ser till att Alcadon är det bästa långsiktiga valet.

 

Vi strävar efter att fortsätta vår resa på samma sätt – följ med oss.

 

Sonny Mirborn
Verkställande direktör
Alcadon Group AB


Besök alcadongroup.se för mer information