Alcadon AB

VISION & AFFÄRSIDÉ

Alcadons vision är att vara en ledande aktör för produkter inom nätverk och bredbandslösningar. Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.