Välj visning:
Du har valt:

Vårt miljöarbete

Alcadon har under alla år lagt stor vikt i att ta hänsyn till faktorer som påverkar vår miljö. Vi har en miljöpolicy som inte bara berör vår egen verksamhet utan också avspeglar sig i våra krav mot leverantörer och tillverkare.  Dessutom arbetar vi ständigt med att bearbeta våra tillverkare så att dessa också tar sitt miljöansvar.  Genom detta sammanställer vi miljöredovisningar för våra produkter. Detta är en långsiktig inriktning där vi kommer att sträva efter mer och mer information för att kunna tillgodose våra kunders krav och önskemål.


Alcadon är anslutna till REPA och El-kretsen.
 

Alcadon miljöpolicy

Vi skall bedriva vårt arbete med största möjliga ansvar för vår gemensamma miljö.

Läs mer om vår miljöpolicy