Installationskabel EXQ 4G1.5 B200m Bobin 200m Installationskabel EXQ 4G1.5 B200m Bobin 200m

Installationskabel EXQ 4G1.5 B200m

Bobin 200m

Artikelnummer: EXQ4G1.5/B200
BeskrivningTeknisk infoSupport
Beskrivning

EXQ är en PEX-Isolerad, halogenfri och brandklassad installationskabel för fast installation på kabelstege, ränna och schakt både inomhus och utomhus. Den får ej förläggas i vatten eller direkt i mark. Vid installation utomhus ska den förläggas med skydd mot direkt solljus.
Ledarisoleringen ska skyddas mot UV-ljus som kan förekomma i vissa belysningsarmaturer.

CPA-klass: Dca-s2, d2, a1
Max temperatur: -25C / +70C
Spänning: 300/500 V
Ledare: IEC 60228-1
Konstruktion: SS 424 02 19-5
Brandklass: EN50575:2014+A1:2016

Teknisk info

Produktinformation

Miljömärkning Byggvarubedömning


Support