Produktområde Fibernät - FTTx

STADSNÄT & OMRÅDESNÄT

I Alcadons produktutbud finns allt som krävs för moderna områdesnät till kommuner och städer tillsammans med bredbandsnät till samfälligheter och föreningar.


SSNF Årskonferens Malmö 2024


Alcadon är certifierade för Robust Fiber!

Certifieringen visar att Alcadon har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät på ett robust sätt. Kunskaperna bidrar till att göra Sverige till ett föregångsland för robusta anläggningar inom fiber. Att vara certifierad innebär att företaget följer de framtagna anvisningarna kring hur man anlägger fibernät på robusta sätt. Att Alcadon är certifierade innebär att du som kund alltid kan vara säker på att materialet vi levererar uppfyller kraven enligt Robust Fiber. Du kan läsa mer om Robust Fiber här.

 


 

Alcadon på SSNF Höstforum Norrland

Rekordmånga besökare på SSNF Höstforum i Umeå.

Tack Norrland för många roliga och intressanta samtal!


 

Ny version av Robust Fiber

Från och med den 1 mars gäller reviderade Robust Fiberanvisningar, version 1.5. Liksom varje år har anvisningarna justerats och verklighetsanpassats efter synpunkter från nätägare, konsulter, utbildare och andra. Utbildningsmaterialet och frågebanken är också uppdaterade.

 

Enklaste sättet att sätta sig in i de nya anvisningarna är att gå in på robustfiber.se, scrolla ner på startsidan och ladda hem filen ”Amendments”. Där kan man på ett överskådligt sätt se vilka krav och rekommendationer som har ändrats.

Grävmaskin