Alcadon Group tar nästa steg -  
VD Sonny Mirborn kommenterar förvärvet av 6X International ApS och 6X International GMBH

- Det glädjer mig att kunna säga att Alcadon Group idag har tecknat avtal om förvärv av 6X International-koncernen, med verksamhet i Danmark och Tyskland och 126 MDKK i omsättning med 13,4 MDKK i EBITDA. Förvärvet sker till en multipel (EV/EBITDA) på cirka 4,1 och transaktionen innefattar även en resultatbaserad tilläggsköpeskilling baserad på utvecklingen kommande 36 månader.

6X är en lönsam distributör och produktutvecklare med fokus på professionell nätverksinfrastruktur och specifikt FTTx och datacenter. Bolaget har en mycket stark position i Danmark och är sedan cirka ett år tillbaka etablerade i Tyskland där utvecklingen sedan dess varit god. De senaste åren har 6X upplevt en god tillväxt och har breddat verksamheten ytterligare. Alcadon Group och 6X har sedan början av 2019 ett pågående framgångsrikt samarbete inom flera områden.
 

Ur Alcadons perspektiv ger förvärvet av 6X möjligheten att expandera till attraktiva geografiska marknader genom att förvärva ett framgångsrikt och etablerat företag. Förvärvet väntas stärka Alcadon-koncernens verksamhet på samtliga geografiska marknader. 
 

Förvärvet är en transformativ händelse för Alcadon Group som under 2020 haft en framgångsrik resa med stärkt lönsamhet, kraftig vinsttillväxt och genomförande av flera nyckelrekryteringar. Vi är nu ett än starkare bolag med en väldigt lovande framtid.
 

Susanne Stengade, ägare och VD i 6X, kommer att utgöra en viktig del av Alcadon Groups koncernledning framöver. Hon kommer även att ansvara för Alcadons verksamhet i Danmark och Tyskland.

 

Alcadon Group takes the next step - 
CEO Sonny Mirborn comments on the acquisition of 6X International ApS and 6X International GMBH

I am pleased to say that Alcadon Group has today signed an agreement to acquire 6X, with operations in Denmark and Germany and a turnover of 126 MDKK and 13,4 MDKK in EBITDA. The acquisition equates to a valuation multiple (EV/EBITDA) of 4.1 and the transaction entails a performance based earn-out over the next 36 months.
 

6X is a profitable distributor and product developer with a focus on professional network infrastructure and specifically FTTx and datacentres. The company has a very strong position in Denmark and has been established in Germany for about a year, where development has been good. In recent years, 6X has experienced a strong growth and has further expanded operations. Alcadon Group and 6X have had an ongoing successful collaboration in several areas since the beginning of 2019.
 

From Alcadon's perspective, the acquisition of 6X provides the opportunity to expand into attractive geographical markets by acquiring a successful, established company. The acquisition is expected to strengthen Alcadon Group’s operations in all geographical markets.
 

The acquisition is a transformative event for Alcadon Group, which during 2020 had a successful journey with strengthened profitability, strong profit growth and several key recruitments. We are now an even stronger company with a very promising future.


Susanne Stengade, owner and CEO of 6X, will form an important part of Alcadon Group's Group Management. She will also be responsible for Alcadon's operations in Denmark and Germany.


Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.