0

Alcadon på SSNF HÖSTFORUM Svealand

Kom och träffa Alcadon på SSNF HÖSTFORUM Svealand i Västerås 25-26 oktober!

Under hösten 2023 genomför Stadsnätsföreningen tre regionala tvådagarskonferenser.

Vi tackar alla besökare i Umeå i september. Nästa tillfällen är Västerås den 25–26 oktober och Helsingborg 28–29 november.

Programmet består av en mix aktuella och intressanta ämnen framtagna av en programgrupp i samarbete med representanter från bland annat stadsnät, kluster, utställare och andra leverantörer.

Läs mer och registrera dig här https://stadsnatsforeningen.se/kurs.../konferens/hostforum/

Varmt välkommen!

 

2023-09-25