Easee Equalizer För Han-Port RJ45 Dynamisk lastbalansering

Easee Equalizer För Han-Port RJ45

Dynamisk lastbalansering

Artikelnummer: 2700007
BeskrivningSupportTillbehörAlternativ
Beskrivning

Den dynamiska lastbalanseraren Easee Equalizer HAN-port RJ12 (P1) och RJ45 är framtagen i syfte att optimera laddningsupplevelsen och maximerar nyttjandet av tillgänglig energi i fastigheten till elbilsladdning utan att riskera att huvudsäkringen överbelastas. Easee Equalizer är dessutom både enkelt att installera och konfigurera.
Fullt dynamisk lastbalansering mellan laddningsnätet och nätet för fastigheten.
Undvik överbelastning och strömavbrott medan du laddar din bil.
Ladda snabbare när den genomsnittliga energikonsumtionen för byggnaden är som lägst och likaså elnätets belastning.
Plugga in, Para & sätt igång. Ett-klick konfigurering.
All nödvändig kommunikation sker över EaseeLink™, WiFi och radiofrekvens för att säkerställa uppkoppling även om en av internetanslutningarna skulle misslyckas.
För att Equalizer ska fungera på elmätaren behöver HAN-porten vara aktiverad. Detta är något slutkunden gör själv via sitt elbolag! Om den inte är aktiverad kommer inte enheten få energi eller kunna föra över data. Kontakta din nätverksoperatör för att aktivera kundgränssnittsporten. Notera att din lokala nätverksoperatör inte nödvändigtvis behöver vara densamma som din eloperatör. Att aktivera kundgränssnittsporten kan ta upp till flera dagar beroende på nätverksoperatör. Endast personen som äger elmätaren kan aktivera/öppna kundgränssnittsporten. Ägaren av elmätaren är den som står som mottagare på elfakturan.

Se över din elmätare eller kontakta ditt elnätsbolag för att säkerställa att du har en HAN-port som också är aktiverad.

P1-port = Nederländska nationella branschstandarden
HAN-port = Norska nationella branschrekommendationen
Support
Tillbehör
Alternativ