Reviderad version av anvisningar v1.3.3

En ny version av Robust fiber kallad v1.3.3 är lanserad.
Läs i Amendments vad som är uppdaterat. De flesta uppdateringarna är i Bilaga 2 Nät.

Hämta hem Amendments för att se samtliga revideringar här: Robust fiber