Optorör 16/12 Svart/Grön 1200m

Engångstrumma smal 45cm

Artikelnummer: 51612
BeskrivningTeknisk infoSupport
Beskrivning

KABELSKYDDSRÖRSSYSTEM FÖR SKYDD AV FIBERKABLAR
Optorör tillverkade av svart polyeten och har som standard fyra stycken längsgående gröna stripes och en tydlig märkning. Rören uppfyller friktionskoefficient <0,1 enligt SPCR 144.

Tål slag och stötar - T.ex. vid förvaring, transport och installation. Rören är dessutom mycket lätta, vilket innebär att de i de normalt förekommande dimensionerna inte kräver någon speciell lyftanordning.

Kemiskt resistenta - Optorören rostar inte, de är inte elektriskt ledande och påverkas inte av aggressiva jordtyper.

Lång livslängd - Vid både normal och förhöjd användningstemperatur håller de flesta rören betydligt längre än vad som föreskrivs i gällande standarder.

Tål värme och kyla - Kan läggas under alla normala temperaturförhållanden.

Miljövänliga - Både vad gäller tillverkning och användning och utvecklar inte farliga gifter eller gaser vid t.ex. brand.

Motsvarar gällande standards/rapporter - De standards som ska följas vid tillverkning av kabelskyddsrör är gällande utgåvor av:

SS-EN 61386-24 - Kabelskyddsrör för förläggning i mark Internationell standard som
beskriver kraven för rör förlagda i mark.

SS 424 14 37 - Kabelförläggning i mark Standard utgiven av SEK – Svensk Elstandard.
Avser krav på kabelskyddsrör med klassning normalt och förstärkt utförande, samt på
kabelskyddsrör vid förläggning ovan mark. Dessutom anges normer för förläggning av
kabel i mark och kraven på användande av kabelskydd.

EBR KJ 41 - Kabelförläggning max 145 kV Utges av Svensk Energi. Handbok som
beskriver kabelförläggning och förläggningskonstruktioner för kablar i mark med
märkspänning max 24 och 145 kV. Tar upp olika förläggningskonstruktioner (typblad)
med fyllningshöjder, markförhållanden samt krav på fyllnadsmassor kring kablar och
rör. Tar även upp förläggningskonstruktioner vid förläggning ovan mark.

SPF Verksnorm 5200 - Kabelskyddsrör för kraftkabel Utgiven av Sveriges Plastförbund.
Norm som beskriver testning och krav på kabelskyddsrör som skall uppfyllas
för att erhålla ett märkningstillstånd. Kabelskyddsrören skall kontrollprovas av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut för att tillståndet skall vara giltigt.

Teknisk info

Produktinformation

Tillverkare MuoviTech


Support
Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.