DataCenter

 

Cloud Computing, Internet of Things och Artificiell Intelligens har ökat dramatiskt det senaste decenniet och har haft en enorm inverkan på datacenter när det gäller storlek, design och antal anslutningar. Dessa tjänster växer mycket snabbt världen över och har lett till utveckling av nya datacenterarkitekturer.
 

Idag är ett datacenter mer än ett utrymme med servrar och nätverksutrustning - det är ett system som bildar en integrerad helhet där alla enheter är sammankopplade och kopplade till det strukturerade kabelsystemet, som designers och slutanvändare strävar efter att utforma för bättre skalbarhet, flexibilitet, hanterbarhet, tillgänglighet och lägre total driftskostnad.

Vi vet det är komplext att utforma ett strukturerat kabelsystem i ett datacenter med många alternativ att väga och överväga, och vi är här för att hjälpa dig.

Datacenter Produkter

Application Model

Datacenter Design

INTRODUCING THE SWR® TECHNOLOGY

Parallel Optics

Datacenter Katalog